In the vast realm of crystals, each stone carries its own unique energy and purpose. Some are particularly adept at shielding us from unwanted energies and negative vibes. Are you curious to discover which protective crystal resonates most with your energy? Take our quick quiz to unveil the perfect crystal ally for your journey! 🌟🔮

Shop by Mineral

Ametyst - Den mest spirituelt opvågnende krystal i verden

Amethyst

View More
Agat - Stenen af stabilitet og balance

Agate

View More
Amazonit - Sandhedens og harmoniens sten

Amazonite

View More
Angel Aura - En strålende bro til de guddommelige rige

Angel Aura

View More
Apatit - Krystallen, der tænder din passion og inspiration

Apatite

View More
Aventurin - Lykkens og velstandens sten

Aventurine

View More
Calcit - Krystallen af transformation og vækst

Calcite

View More
Karneol - Modets og kreativitetens sten

Carnelian

View More
Citrin - Krystallen af glæde og overflod

Citrine

View More
Fluorit - den mest jordende og stabiliserende krystal i verden

Fluorite

View More
Granat - Stenen af lidenskab og hengivenhed

Garnet

View More
Howlite - Stenen af sindsro og indre fred

Howlite

View More
Jasper - Den plejende sten af styrke og vitalitet

Jasper

View More
Labradorit - Forvandlingens sten

Labradorite

View More
Lapis Lazuli - Stenen af visdom, kommunikation og sandhed

Lapis Lazuli

View More
Obsidian - mester for mørk energibeskyttelse i krystalverdenen

Obsidian

View More
Prehnite - Profetiens og indre videns sten

Prehnite

View More
Kvarts - Moder Jords krystallinske hukommelsescelle

Quartz

View More
Rhodonite - Stenen til selvkærlighed og følelsesmæssig helbredelse

Rhodonite

View More
Rose Quartz - Den mest kraftfulde udsender af kærlighedsenergi i krystalverdenen

Rose Quartz

View More